Ventouses Opera - Pose de l' Equerre de fixation

 

Equerre en L

 

 

 

 

 

 

 

Equerre en Z